MENU

PLAKATATAK

7464
0

PLAKATATAK to projekt artystyczny, który odbywa się w ramach dwudziestej piątej rocznicy podpisania Traktatu między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. PLAKATATAK to pięciu polskich i niemieckich dizajnerów, którzy stworzą serię plakatów na podstawie zaproponowanych tematów.

Projekt jest organizowany przez Instytut Goethego w Warszawie.

Teksty: Joanna Krakowska i Thomas Friedrich

Kuratorzy: Rene Wawrzkiewicz i Lars Harmsen

www.plakatatak.com